STICHTING BAALBERGEN FONDS
NOORDWIJK


ALGEMENE INFORMATIE


Doelstelling

De Stichting Baalbergen Fonds - SBF - is opgericht op 21 maart 2005 met als doel het ondersteunen van activiteiten op cultureel, kerkelijk, natuur- en historisch gebied binnen de gemeente Noordwijk.


Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Willem Baalbergen, voorzitter (vervanger Martha Baalbergen)
Koene Vegter, secretaris
Berthelle Passchier, penningmeester

Bestuursleden zijn onbezoldigd.


Subsidieaanvraag en contactgegevens

Subsidieaanvragen kunnen lopende het jaar bij het bestuur worden ingediend ter attentie van de secretaris:
Koene Vegter,
Golfweg 39,
2202 JH Noordwijk,
071-3615044,
info@baalbergenfonds.nl

Aanvragen dienen projecten of investeringen te betreffen die vallen onder de hierboven genoemde doelstelling van het Baalbergen Fonds. Het indienen van de subsidieaanvraag gebeurt bij voorkeur minimaal twee maanden voor aanvang van een project.
De aanvraag bestaat uit:
Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u een bevestigingsbericht en in principe binnen zes weken uitsluitsel over uw subsidieaanvraag.
Voor nadere informatie kunt u zich desgewenst tot één van de bestuursleden van de stichting wenden.

Fiscaal nummer 8143.70.020
Website www.baalbergenfonds.nl


Koene Vegter,
secretaris Stichting Baalbergen Fonds Noordwijk


Stichting Baalbergen Fonds